İyikidogdun » Kullanıcı sözleşmesi

Kullanıcı sözleşmesi

iyikidoğdun.net Hizmet Kullanım Şartları

iyikidogdun.net tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanan kullanıcılar bu hizmet kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartlar www.iyikidogdun.net adresinde ikamet eden sitede yayınlanır. Bu şartlarda meydana gelebilecek her türlü değişiklik gene aynı sitede yayınlanır ve kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer.

Hizmet kullanım şartları ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. iyikidoğdun.net tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmaya devam eden kullanıcılar, bu hizmet kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

iyikidoğdun.net tarafından sağlanan hizmetlerin genel amacı doğum günü hatırlatmak, kutlamak, ve kullanıcılarının doğum günü isteklerini paylaşmaktır. iyikidogdun.net tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanan kullanıcılar bu amaç dışına çıkamazlar. iyikidoğdun.net kullanıcılarının haklarını koruyabilmek ve hizmetlerini kesintiye uğratmadan devam ettirebilmek için hizmetlerinin kullanımı ile ilgili sınırlayıcı, düzenleyici veya önleyici tedbirler alabilir.

Yasal bir zorunluluk doğmadıkça iyikidogdun.net kullanıcıların yayınladıkları bilgileri denetlemez, kısıtlamaz. Yayındıkları herhangi bir bilgiden doğabilecek yasal yaptırımlardan tamamıyla kullanıcılar sorumludur. iyikidoğdun.net tarafından kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler kullanıcıların izni olmadan iyikidoğdun.net ve ilgili şirketleri dışında üçüncü kişilerle hiç bir şekilde paylaşılmaz.

iyikidoğdun.net tarafından sağlanan hizmetler dahilinde içeriklerden, gönderilen elektronik postalardan ve bu elektronik postaların içerikleri yüzünden oluşabilecek her türlü maddi ya da manevi zarardan iyikidoğdun.net sorumlu tutulamaz, sorumluluk tamamıyla bu hizmetlerden faydalanan kullanıcılara aittir. iyikidoğdun.net tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanan kullanıcıların üyelikleri önceden haber vermeden ve gerekçe göstermeden süreli ya da süresiz olarak sınırlandırılabilir, durdurulabilir ve sonlandırılabilir.

iyikidoğdun.net – Üyelik ve Yazarlık Sözleşmesi

Genel Kurallar

 • Üye/yazar, Iyikidogdun.net’da yazdığı yazılarda, gönderdiği mesajlarda pornografi, ırkçılık, kişi ya da grupları tahrik edici, hakaret, tehdit amacı taşıyan ibareler kullanamaz. Yazılarına eklediği görüntü ve benzeri materyalleri ilgili kişi ya da kuruluşun izni olmadan kullanamaz. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk üye ve yazar’a aittir.
 • Üye/yazar, Iyikidogdun.net’u kullanırken, Türk ceza kanunu, fikir ve sanat eserleri kanunu, marka ve patent haklarının korunması ile ilgili yasal düzenlemeleri kabul eder. Yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek tüm hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye ve yazar’a aittir.
 • Üye/yazar, geçerli olmayan ve/veya başkasına ait bir elektronik posta adresi kullanılarak üye kaydı yapamaz. Yapılması halinde  üye’nin hesabını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği / yazarlığı iptal edilir ve /veya dondurulabilir.
 • Üye/yazar, iykidogdun.net’in onayı olmadan kendisi için birden fazla üye hesabı açamaz. Aksi taktirde üye ve yazar’a verilen hizmetlerin, tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir.

 

Yazarlık  Kuralları

 • İyikidogdun.net tüm yazıların yayımlanacağını garanti etmez. Yazıların onaylanması veya onaylanmaması Iyikidogdun.net’un insiyatifindedir.
 • Yazılan tüm yazılardan yazarları sorumludur. Iyikidogdun.net yazarlara ait yazılardan doğacak hiç bir yasal sorumluluğu kabul etmemektedir.
 • İyikidogdun.net, yazarlara ait yazıları 3 ay boyunca yayınlanacaktır.Yayının sonlandırılması durumunda yazılara ait kayıtların ve verilerin sorumluluğu yazara aittir.
 • İyikidogdun.net’ a gönderilen yazılar kontrol aşamasında değişiklik , resim ekleme, link ekleme vs. gibi editörleri tarafından düzenlemelerde bulunma insiyatifini saklı tutar.
 • İyikidogdun.net yazıları saklayıp yazarın ad- soyadını belirterek basılı-basılsız ortamlarda kullanma hakkına sahiptir.
 • İyikidogdun.net, gönderilen yazılar üzerinden dolaylı ve/veya direk olarak reklam geliri elde edebilir.Bu gelir ve diğer doğabilecek tüm gelirleri yazarlarla paylaşmak yine iyikidogdun.net’un insiyatifindedir. Doğacak kazançlardan, yazarlar hak talebinde bulunmayacakları kabul ve beyan ederler.
 • Yazarlar gönderdikleri yazıları herhangi bir blog, websitesi, kitap ve benzeri basılı yayın organlarında izinsiz paylaşmamayı, kullanmamayı kabul ederler.
 • İyikidogdun.net, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilme hakkı saklıdır. Her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak iyikidogdun.net’u sürekli veya geçici olarak durdurma,içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Üye/yazar işbu tasarrufu peşinen kabul eder. İyikidogdun.net sözleşmede değişiklik yaptığı taktirde üye ve yazarlarını bu sayfa üzerinden bilgilendirecektir. Sözleşme değişikliklerini takip etmek üye ve yazarın sorumluluğundadır. Değişiklik yapılması durumunda tüm üye ve yazarlar o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
 • Yazılarda kullanılan görsel ve metinlerin telif hakları iyikidogdun.net’e ait olacaktır.

 

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Üye ve/veya yazar kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

 

Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazliklarin Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

Üye ve yazar, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Facebook Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir